ЦПО „Кибер Академия“

„Сайбър Сървисис“ ЕООД посредством ЦПО „Кибер Академия“ провежда обучения по следните наредби :

  1. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
  2. Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
  3. Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол
  4. Енергийна сигурност и критична инфраструктура. Основни понятия. Нормативна рамка, планиране и защита на критична инфраструктура
  5. Защита на лични данни
  6. Обучение на DPO
  7. Защита на класифицирана информация
  8. Етично хакерство
  9. Кибер сигурност
  10. Информационна сигурност

За повече информация относно график с обучения – http://www.cyber-acad.eu/график/